Obrázok novinky
26. 10. 2022

Druhy zberateľských kartičiek

Zberateľstvo od prvého “boom-u” v 90. rokoch prešlo veľkou obmenou. Segment zberateľstva rastie raketovým tempom a v dnešnej dobe môžu zberatelia natrafiť na najrôznejšie druhy kariet. V tomto prehľade sa zameriame na základné rozdelenie typov športových zberateľských kariet.
Fotka autora

SportZoo

Poznáme desiatky variácií zberateľských kartičiek. Predtým ako si posvietime na konkrétne typy kartičiek, je dobré sa oboznámiť so základnými pojmami, s ktorými sa v zberateľstve môžete stretnúť najčastejšie: 

 

a) kolekcia/séria - výrobcovia zberateľských kartičiek tvoria jednotlivé kolekcie (alebo série), v ktorých sa venujú konkrétnej lige (zväčša sú kolekcie delené podľa sezón), tímu/reprezentácii alebo špecifickej skupine hráčov/športovcov. 

 

b) set - súčasťou kolekcie sú tzv. sety. Ide zväčša o tematické, vizuálne od seba oddelené druhy kartičiek, ktoré tvoria jeden set. Môže to byť napr. set brankárov, set nováčikov, set veteránov, prípadne akákoľvek iná tematika, resp. prepojenie hráčov vybraných do setu (kapitáni, rivali, legendy, možnosti sú prakticky neobmedzené).

 

c) lot - s týmto termínom sa môžete stretnúť predovšetkým v rámci inzerátov na predaj či výmenu kartičiek. Veľmi zjednodušené, lot kartičiek znamená vyšší počet kariet, ktoré majú zväčša niečo spoločné (napr. lot kartičiek Mariána Gáboríka, lot kartičiek HC Košice). Tie môžu, no nemusia, pochádzať z rovnakej kolekcie či setu. 

Základné rozdelenie druhov kartičiek 

Karty môžeme v rámci základného rozoznávania rozdeliť do 5 kategórií. 

Na úvod si vysvetlíme jednotlivé pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť najčastejšie. Pomôžeme si pri tom zaužívanými anglickými výrazmi, ktoré sa časom stali globálnymi.

Základné karty

Základné kartičky, nazývané aj base karty. Dá sa povedať, že ide o najbežnejšie kartičky, ktoré sú v každej kolekcii vyrobené vo veľkom náklade a sú do balíčkov vkladané s najvyšším pomerom vkladania. Obsahujú zväčša minimum nadštandardných prvkov. 
*Pri tomto prvom type sa krátko pozastavíme a vrátime sa o pár odsekov späť - k termínu “set”. Všetky base, resp. základné karty kolekcie tvoria set, v tomto prípade “base set”.

01base_karticka.jpg

Inzerty

Inzertné kartičky - Inzerty majú daný pomer vkladania do balíčkov. Pomer je určený ich nákladom a veľkosťou konkrétneho inzertného setu. Inzertné sety majú na rozdiel od tých základných svoje vlastné pomenovanie, odlišný dizajn, obsahujú nižší počet kariet a zároveň majú vlastné číslovanie (pozor, nie limitáciu, ale číslovanie karty, ktoré sa zvyčajne objavuje na jednom z horných rohov kartičiek). 

03 karticka_inzert.jpg

Paralelky

Paralelné kartičky - Tzv. paralelka sa vizuálne veľmi podobá jej základnej verzii. Odlišuje ju však farebné prevedenie či vyrazený limit na prednej alebo zadnej strane kartičky. Paralelné karty sú vzácnejšie a zároveň vkladané v nižšom pomere ako základné verzie. 

02 paralelna_karticka.jpg

Podpisovky

Podpisové kartičky - ako to už z názvu vyplýva, ide o kartičky, ktoré obsahujú podpis hráča. Samozrejme (ak nie je výrobcom uvedené inak), ide vždy o originálny podpis športovca. 

 

Podpisovky (často sa môžete stretnúť aj s označením “auto” karta) môžeme rozdeliť do 3 variantov: 

 

a) hard signed kartičky - ide o karty, ktoré podpisujú hráči priamo na kartičku. Spomedzi podpisových kariet sú najvzácnejšie

04 Hard_signed-podpisana_karticka.jpg

 

b) sticker/label kartičky - hráč podpíše hárky s malými nálepkami, ktoré sa dodatočne lepia na kartičku. Hráč túto kartu nikdy nemal vo svojich rukách, aj preto je medzi zberateľmi považovaná oproti hard signed za kartičku s nižšou hodnotou. Podpis hráča je však aj v tomto prípade originálny. 

 

c) hobby podpisové kartičky - kartičky rôznych druhov (base, inzerty, paralelky), ktoré si fanúšikovia nechávajú podpísať osobne od hráča. Vzhľadom k tomu, že originálnosť podpisu garantuje len samotný držiteľ karty, táto karta sa (zberateľskou aj finančnou) hodnotou nedokáže rovnať oficiálnej kartičky a má skôr spomienkovú hodnotu pre samotného držiteľa karty.

Memorabilia

Memorabilia kartičky - ide o karty s kúskom hraného materiálu (ak nie je uvedené inak)  z časti výstroje. Pri tomto type kartičiek sa môžete stretnúť aj s označením Relic. Najčastejšou súčasťou kartičiek sú kúsky dresu (jersey karty a patch karty), hokejky (stick karty), puku (puck), lopty (ball), kopačky (boot), sietí z bránok (net) alebo rôznych ďalších materiáloch. Tieto kartičky bývajú zvyčajne limitované a môžu obsahovať aj podpis hráča (ako už vďaka tomuto článku viete, ten môže byť hard signed - podpis priamo na karte alebo sticker/label - nálepka s podpisom nalepená na kartičku). 

05 memorabilia_karticka.jpg

 

Existuje ešte niekoľko ďalších, špecifických druhov či označení kartičiek, ktoré si spoločne rozoberieme v ďalších článkoch. 

Fotka autora

SportZoo

Oficiálny výrobca kartičiek

company logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logo