Obrázok novinky
1. 9. 2022

Čo je v pozadí vydania hokejových kartičiek?

Výrobca zberateľských kartičiek SportZoo vstúpil v sezóne 2021/22 na trh s českými hokejovými kartičkami. Len nedávno ohlásil vydanie 2. kolekcie v rámci ročníka 2021/22. Posvietili sme si na to, čo predchádza tomu, kým sa kartička ocitne v rukách zberateľov.
Fotka autora

Dávid Lech

Výrobca zberateľských kartičiek SportZoo vstúpil v sezóne 2021/22 na trh s českými hokejovými kartičkami. Len nedávno ohlásil vydanie 2. kolekcie v rámci ročníka 2021/22. Posvietili sme si na to, čo predchádza tomu, kým sa kartička ocitne v rukách zberateľov.

 

"Je to pomerne zdĺhavý proces, ktorý sa budem snažiť aspoň v skratke priblížiť," začal svoje rozprávanie zakladateľ SportZoo, Daniel Mrva a vzápätí sa rozhovoril: "Všetku predchádza zbieranie spätnej väzby od samotných zberateľov. Využívame na to špeciálne formuláre, zároveň po vydaní kolekcie pravidelne sledujeme všetky reakcie zberateľov na internete. Následne sa spustí proces tvorby checklistu, teda zoznamu vybraných setov v kolekcii a hráčov, ktorých do neho zaradíme."

 

Potom odštartuje usilovná práca na všetkých frontoch. "Grafici navrhujú jednotlivé designy setov, manažéri kolekcií úzko spolupracujú s ligovými či klubovými (marketingovými) manažérmi, začína proces získavania tzv. memorabílií - teda materiálu od hráčov/klubov, ktorý sa následne ocitne v kartičkách. Či už ide o hrané dresy, hokejky alebo iné časti výstroja. Tvorí sa finálny checklist či rozpis fotografovania vybraných zápasov. Získavame potrebné podklady od klubov a taktiež sa naši spolupracovníci púšťajú do tvorby textov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zadných strán kartičiek."

 

Súčasťou procesu je aj kontrola fotografií, prípadne následné dofotenie chýbajúcich hráčov. Množstvo času zaberá samotný výber vhodných fotografií pre kartičky, kompletovanie textov a ich distribúcia do pripravených vizuálov kartičiek, ktorú zaisťujú 'DTP' grafici.

 

"Dlhé hodiny trávime aj pri samotných korektúrach, kedy kontrolujeme či pôjdu kartičky do tlače bez chýb," približuje proces tvorby Mrva a druhým dychom dodáva: "Hoci karty kontrolujú aj samotné kluby, nie vždy sa nám podarí vyhnúť drobným preklepom. Raz sa nám treba "podarilo" priradiť hráčovi odlišnú národnosť."

 

Po korektúrach nasleduje samotná výrobná fáza, ktorá so sebou prináša množstvo drobných, ale dôležitých procesov: „Či už je to grafická príprava balíčkov a boxov, kontrola finálneho checklistu, poslednej korektúry či príprava inštrukcií na podpisovanie kartičiek a ich samotné podpisovanie. Našu pozornosť si musí zaslúžiť každý jeden detail, aby sa na nič nezabudlo."

 

Následne prebieha balenie kolekcie, doladzujú sa detaily ohľadom marketingových kampaní a spoluprác, zaisťuje sa distribúcia balenia kartičiek oficiálnym predajcom a taktiež sa nezabúda ani na samotných hráčov. "Každý hráč, ktorý je súčasťou kolekcie, dostane na pamiatku svoje vlastné kartičky - mnohí majú z kariet veľkú radosť a veľmi sa im páči, čo je pre nás aj satisfakciou za vynaložené úsilie."

 

Po spustení predaja nasleduje samotné vybavovanie objednávok. Až po tom všetkom sa kartičky dostávajú do rúk zberateľov. "Za každou vydanou kolekciou je množstvo skrytej, mravčej práce. Teší nás, že sme sa od roku 2016 ako výrobca etablovali medzi tunajšími zberateľmi a veríme, že im svojou prácou prinesieme ešte veľa radosti a príjemných chvíľ strávených pri tomto vzácnom hobby," uzavrel svoje rozprávanie zakladateľ a riaditeľ spoločnosti SportZoo.

Fotka autora

Dávid Lech

Oficiálny výrobca kartičiek

company logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logo