Kartičky

Pocta legendám – 1. edícia

Základný set

1 Karol Fako
2 Karol Fako
3 Karol Fako
4 Ján Starší
5 Ján Starší
6 Ján Starší
7 Július Černický
8 Július Černický
9 Július Černický
10 Jozef Golonka
11 Jozef Golonka
12 Jozef Golonka
13 Vladimír Dzurilla
14 Vladimír Dzurilla
15 Vladimír Dzurilla
16 Igor Liba
17 Igor Liba
18 Igor Liba
19 Jaromír Dragan
20 Jaromír Dragan
21 Jaromír Dragan
22 Ľubomír Sekeráš
23 Ľubomír Sekeráš
24 Ľubomír Sekeráš
25 Zdeno Cíger
26 Zdeno Cíger
27 Zdeno Cíger
011

Plaketa

PL01 Karol Fako
PL02 Ján Starší
PL03 Július Černický
PL04 Jozef Golonka
PL05 Vladimír Dzurilla
PL06 Igor Liba
PL07 Jaromír Dragan
PL08 Ľubomír Sekeráš
PL09 Zdeno Cíger
011

Retro

R01 Karol Fako
R02 Ján Starší
R03 Július Černický
R04 Jozef Golonka
R05 Vladimír Dzurilla
R06 Igor Liba
R07 Jaromír Dragan
R08 Ľubomír Sekeráš
R09 Zdeno Cíger
011

Portrét

PT01 Karol Fako
PT02 Ján Starší
PT03 Július Černický
PT04 Jozef Golonka
PT05 Vladimír Dzurilla
PT06 Igor Liba
PT07 Jaromír Dragan
PT08 Ľubomír Sekeráš
PT09 Zdeno Cíger
011

Autogram

A01 Karol Fako
A02 Ján Starší
A03 Július Černický
A04 Jozef Golonka
A05 Vladimír Dzurilla
A06 Igor Liba
A07 Jaromír Dragan
A08 Ľubomír Sekeráš
A09 Zdeno Cíger
011

Medaila

M01 Karol Fako
M02 Ján Starší
M03 Július Černický
M04 Jozef Golonka
M05 Vladimír Dzurilla
M06 Igor Liba
M07 Jaromír Dragan
M08 Ľubomír Sekeráš
M09 Zdeno Cíger
011

Oficiálny výrobca kartičiek