Kartičky

Pocta legendám 1. edícia - update

Začiatok predaja:07.12.2020

Predaj: e-shop SportZoo

Album kolekcie: Áno

 

Balenia

Exclusive box – 5 kartičiek

 

Kolekcia obsahuje

LEGENDARY BASE x/65 2
LEGENDARY AUTO x/65 1 + 1:3
LEGENDARY AUTO BRONZE x/10 1:5
LEGENDARY AUTO SILVER x/5 1:10
LEGENDARY AUTO GOLD 1/1 1:48
LEGENDARY AUTO CUT 1/1 1:95
LEGENDARY COIN BRONZE x/10 1:3
LEGENDARY COIN SILVER x/5 1:6
LEGENDARY COIN GOLD 1/1 1:32
LEGENDARY RELIC 1:2
PRINTING PLATE 1/1 1:8
HISTORY SIGNATURE x/15 1:6

 

 

Farebne je odlíšená kombinácia kartičiek, z ktorých je 1 garantovaná v balení.

Hodnota uvedeného pomeru plnenia kartičiek v balení je zaokrúhlená a orientačná.

Oficiální výrobce kartiček